Je veľa spôsobov akými pracovať s našimi pomôckami,

postupne Vám budeme pripravovať návody, pracovné postupy a inšpirácie ako môžete potešiť najbližších.