Veľkosť formičky – 5cm

Rozmer je možné upraviť podľa potreby