Veľkosť formičky –5cm

Rozmer je možné upraviť podľa potreby