Popis

Drevené stĺpiky môžu byť použité pri dodatočnej podpore pri vytváraní viacvrstvových koláčov.