Veľkosť formičky – 6cm

Rozmer je možné upraviť podľa potreby