Veľkosť formičky – 4cm

Rozmer je možné upraviť podľa potreby