Set formičiek Tetris

Veľkosť najmenšieho štvorčeku 1x1cm