Veľkosť formičky – 6cm

Rozmer je možné upraviť podľa potreby

 

Formičku je možné použiť ako kvet nezábudky, alebo ďalšie.